Cadrul geografic

Comuna Mărăcineni se află situată pe malul stâng al râului Buzău, la iesirea din zona dealurilor subcarpatice şi la o depărtare de numai 2 km spre nord de oraşul Buzău, de care este desparţit de albia largă a râului.

Teritoriul Comunei Mărăcineni are o întindere de 2.947,89 ha şi este limitat la est de valea râului Câlnău, care îl separă de Comuna Vadu-Paşii.

La nord-vest se învecineaza cu Comuna Săpoca, la nord-est cu Comuna Posta Câlnau, la sud-vest cu Comuna Verneşti, iar la sud cu Municipiul Buzau.

De acesti ultimi doi vecini, Comuna Mărăcineni este desparţită pe o lungime de 5 km de la vest spre est de valea râului Buzău.
Prezentat sub forma unei figuri geometrice plane, teritoriul comunei are înfaţişarea unui dreptunghi cu lăţimea de 5 km şi lungimea de 6 km; una din lăţimi fiind latura de sud a teritoriului, este indicată de linia pe care o urmează malul drept al râului Buzau din dreptul satului Potoceni şi pâna la podul de pe şoseaua naţională. Acest dreptunghi orientat spre nord-est pătrunde pâna departe în zona subcolinară.

Satul Mărăcineni este asezat în capătul de est al comunei la confluenţa râului Buzau cu râul Câlnău. Celelalte localităţi, Căpăţâneşti şi Potoceni se înşiruiesc spre vest, pe malul stâng al Buzăului, pe terasa inferioară a acestuia, în lungul drumului DJ 203K. Acest drum leagă între ele aceste localităţi şi le leagă şi cu vecinii, salba de localităţi de pe Valea Slănicului: Mateşti, Sapoca, Cernateşti, Beceni, Vintilă-Vodă, Lopătari.

Drumul DN2 care strabate localitatea Mărăcineni face legatura cu municipiul Buzau peste podul rutier cu comunele Poşta Câlnau şi Vadu Pasii, inclusiv cu nordul ţării prin oraşul Râmnicu-Sarat.

Deşi este o comună mica (2.948 ha) ca suprafaţă, numarul de locuitori (7.194) este mare, aşezarea lângă municipiul Buzau la intersecţii de drumuri importante (DN 2 şi DJ 203 K) favorizând dezvoltarea economică şi socială a localităţilor. În anul 1950 s-a desfiinţat Comuna Potoceni, iar satele Potocenii de Jos şi Potocenii de Sus au fost retrocedate comunei Mărăcineni, iar satul Matesti a fost alipit la Comuna Şapoca.

În anul 1960 Comuna Mărăcineni a intrat în jurisdictia oraşului Buzău, situaţie care a ţinut până la legea pentru noua împartire administrativ-teritorială a ţării din 1968, când şi-a recăpătat independenţa în cadrul judeţului Buzau.

O noutate a împărţirii administrativ-teritoriale a ţării din 1968 a fost faptul că satul Cârlovoiaia a dispărut de pe harta comunei, fiind integrat comunei Căpătâneşti. Iar satele Potocenii de Jos şi Potocenii de Sus s-au unificat cu denumirea simplă de Potoceni.

Anexiunea satului Gura-Câlnaului, apoi dezmembrarea lui şi a satului Măteşti de la Comuna Mărăcineni a mărit şi micşorat raza comunei cu moşiile satelor respective.

Prin lichidarea clasei moşiereşti din 1948, Comuna Mărăcineni a pierdut teritoriul ce posedă între apa râului Buzau şi iazul morilor – iaz ce desparţea comuna de vatra oraşului şi a comunei Simileasca pe care a luat fiinţă ferma legumicolă experimentală, administrată de oraş.

Satele acestea au înregistrat o evoluţie susţinută şi centralizată, devenind o localitate bine structurată cu un potenţial mare de dezvoltare în continuare.

Comments are closed.